Контакти

Сашка и Петко – Петкови

тел. 0888 61 91 07,  0879 42 38 69

e-mail: sashka_petkova@yahoo.com

Моля съгласувайте предварително посещенията си!

адрес: с. Тъжа, община Павел Баня, ул. Незабравка 1